• czb.ro
Zoom. Genuri Muzicale

Muzica ușoară / Light Music

Muzica ușoară / Light Music

Acum câteva luni am dat peste un comentariu scris pe un website autohton de È™tiri muzicale, unde autorul subliniază faptul că în toată lumea asta nu există Light Music, referindu-se desigur la termenul românesc folosit pentru a defini un stil muzical foarte ambiguu È™i extins din anii '50 È™i până în prezent. 

În acest context, în România comunistă, nu s-a stabilit niciodată graniÈ›a exactă între generaÈ›ia de artiÈ™ti de muzică uÈ™oară interbelică (termenul de Light Music fiind folosit în limba engleză până după războiul al doilea mondial) È™i generaÈ›ia de artiÈ™ti de muzică populară (în sensul Occidental, a se citi prescurtat, POP) din anii 1960 încoace.

--- 

Industria muzicală românească rămâne demodată prin faptul că nici în prezent nu se caută un alt termen mai de actualitate, mai colocvial, de argou, pentru muzica Pop (dar fără să împrumutăm noi barbarisme în limbaj, din lipsă de imaginaÈ›ie poetică). 

--- 

În acelaÈ™i stil în care vocabularul muzical a transformat Șlagărul peste noapte în Hit aÈ™a È™i Muzica uÈ™oară poate fi considerată acum Pop, fără alte discuÈ›ii È™i dezbateri.

Să ne întoarcem însă în timp să revenim asupra termenului de Muzică uÈ™oară, aÈ™a cum este el înÈ›eles È™i definit de către industria britanică sau americană a anilor interbelici… 

--- 

--- 

Light Music 

Light music este un termen generic care se referă la cântece instrumentale melodioase interpretate de un ansamblu simfonic cu instrumente reci/acustice È™i fără intervenÈ›ii vocale. Acest gen muzical prinde rădăcini undeva după jumătatea secolul 19, compoziÈ›iile ajungând să aibă o durată de doar 3 sau 4 minute (care se potrivesc ca timp mai întâi cu posibilitățile moderne ale primelor înregistrări, realizate pe cilindre de ceară, iar ulterior pe plăcile de ebonită, acestea din urmă fiind ascultate la viteza de 78 rpm). Din câte am citit, consider că Light music cunoaÈ™te un apogeu de succes la public în anii imediat după încheierea războiului, până la apariÈ›ia genului rock'n'roll la jumătatea anilor 1950.

--- 

Stilul muzical este considerat mai puțin serios de către critici și de către melomanii dedicați muzicii clasice. De aici vine și termenul de muzică ușoară (light music). Compozițiile instrumentale erau mult mai scurte și erau mult mai ușor asimilate de către un grup mai larg de populație.

--- 

La englezi Light Music se confundă cu Mood Music sau Concert Music. De cele mai multe ori, tematica pieselor vrea să ne ducă cu gândul la un anumit obiect, o persoană iubită, un loc anume sau o stare de spirit.

Fiind vorba de un stil muzical derivat din muzica clasică, odată cu trecerea anilor, unii compozitori (cu deschidere muzicală È™i un simÈ› dezvoltat al umorului) ironizează muzica rock'n'roll, care, atunci când apare, este considerată un gen frivol de muzică fără È™anse de a se impune pe termen lung.

Astfel apar lucrări precum The Beatlecracker Suite de Arthur Wilkinson (un experiment reuÈ™it de secvenÈ›e din hituri semnate de Beatles cu părÈ›i de suite din Spărgătorul de nuci, compus de Ceaikovsky) în 1965. Să nu uităm însă că The Beatles au compoziÈ›ii foarte complexe È™i bine gândite cu care se poate lucra în acest sens (critici muzicali britanici speculează chiar faptul că unele teme de piese de la The Beatles care au succes la public se inspiră direct din compoziÈ›ii de succes ale clasicilor).

--- 

Arthur WilkinsonThe Beatlecracker Suite--- 

În epoca radioului (preponderent în anii interbelici, 1920-1940) muzica uÈ™oară este considerată foarte potrivită pentru programele artistice radiofonice. În Anglia se lansează la un moment dat un post de radio dedicat acestui gen muzical, numit BBC Light Programme

--- 

Byte. BBC Light Programme a fost activ între 1945 È™i 1967. 

În 30.SEP.1967, la 5:30 dimineaÈ›a, BBC Light Programme a fost schimbat în BBC 2. Astfel, pentru englezi, putem considera că acesta ar fi momentul oficial al trecerii de la starea È™i mentalitatea publicului consumator de muzică uÈ™oară la muzică pop.

--- 

Compozitori englezi precum Eric Coates, Edward German, Haydn Wood sau Ronald Binge (pe lângă mulÈ›i alÈ›ii) au îmbogățit genul cu lucrările lor. Genul muzical a fost mult mai popular È™i cultivat la englezi decât în alte colÈ›uri ale Europei sau peste ocean.

--- 

Liberty Bell March. John Philip Sousa--- 

Multe din aceste compoziÈ›ii sunt folosite în prezent în coloane sonore de filme, pentru prezentarea unor emisiuni la radio È™i în televiziune. Spre exemplu, marÈ™ul Liberty Bell March, de John Philip Sousa (1893), a fost folosit pe post de coloană sonoră pentru serialul britanic de comedie, Monty Python's Flying Circus (1969-74).

--- 

Muzica uÈ™oară (aÈ™a cum este ea definită de către englezi) este rezultatul evoluÈ›iei în timp ale unor compoziÈ›ii mai uÈ™urele de muzică clasică, pornind de la lucrări mai uÈ™urele de simfonii È™i de opere (Wolfgang Amadeus Mozart È™i Joseph Haydn au încercat să compună o muzică care să placă unui public mai larg, neiniÈ›iat în lucrările complexe clasice ale vremii), È™i influenÈ›ată de lucrările romantismului clasic (1815 - 1910) È™i ale impresionismului clasic (1875 - 1925). Ritmurile È™i armoniile exersate È™i improvizate de omul de rând, la pian, seara (în casele păturii mijlocii din Europa È™i America de nord) au început să se distanÈ›eze, gradat, de muzica clasică propriu-zisă.  

--- 

Carousel Waltz. Richard Rogers--- 

Dacă în prezent avem parte de trupe vocal-instrumentale care se specializează în interpretarea pieselor de succes compuse de alÈ›ii, la începutul secolului trecut existau ansambluri simfonice mai micuÈ›e care cântau în restaurante È™i combinau muzica clasică cu melodiile populare ale vremii È™i baladele, doinele sau cântece de pahar în repertoriul lor. Cu timpul s-a observat că în general melodiile mai scurte ca durată aveau cel mai mare impact la public. 

--- 

În Statele Unite È™i Canada, American Light Music este un gen muzical promovat prin compoziÈ›iile lui John Philip Sousa, George Gerschwin, Leroy Anderson sau The New London Orchestra, pe lângă mulÈ›i alÈ›ii, în primele decenii ale secolului trecut. 

--- 

Boston Pops Orchestra. Dirijor, compozitor: John Williams

Jaws > Star Wars > Indiana Jones > E.T. 2007--- 

Muzica uÈ™oară americană se asociază în multe cazuri cu tradiÈ›ia orchestrelor simfonice, iar cele care preiau genul muzical se numesc Pops Orchestra (cum ar fi The Boston Pops Orchestra). 

--- 

Dintre compozitorii apreciați pentru creațiile lor instrumentale amintim de Percy Faith, Henry Mancini și Paolo Mantovani.

--- 

Henry Mancini. Pink Panther / Pantera Roz--- 

Observăm È™i la noi, în 2010, deschiderea unor ansambluri mai serioase spre muzica mai modernă. Opera maghiară din Cluj-Napoca a început să organizeze recent seri de spectacol în care se prezintă compoziÈ›ii celebre din coloanele sonore de filme. Aceste seri speciale încă nu au o prezență constantă, lunară în program. În metropolele din Occident există deja de aproape jumătate de secol ansambluri simfonice distincte, care sunt specializate pe muzica clasică - È™i care sunt specializate pe Light music.

--- 

În anii 1960, genul nu mai este la fel de apreciat. Coloanele sonore din filme È™i temele muzicale folosite la radio încep să fie preluate din zona pop-rock sau jazz- funk. Ansamblurile de muzică uÈ™oară se destramă, iar compozitorii genului se reprofilează pe ceea ce se cere la momentul respectiv (cei mai mulÈ›i se orientează spre muzica clasică, mai complexă). În Anglia, când BBC-ul se decide să arunce la gunoi arhiva de Light Music, compozitorul Ernest Tomlinson îi găseÈ™te un loc de păstrare (The Library of Light Orchestral Music). Genul rămâne însă viu prin emisiuni de divertisment È™i spoturi publicitare care se folosesc de stil pentru a reda o stare retro.

--- 

www.lightmusicsociety.com

--- 

Genul a revenit însă în anii 1990, odată cu promovarea pe piață a noului format de stocare audio, CD-ul. Astfel, s-au adunat noi ansambluri muzicale pentru reînregistrarea È™lagărelor în condiÈ›iile optime din prezent.

--- 

DeÈ™i prima jumătate a secolului 20 rămâne epoca de aur a genului Light Music, compozitori contemporani, precum John Williams (care a fost responsabil pentru coloana sonoră a filmelor Star Wars È™i E.T.), au surprins farmecul genului È™i au readus stilul la lumina reflectoarelor în preajma noului mileniu.

--- 

--- 

Muzica ușoară

Astfel, treaba rămâne cât se poate de confuză privind folosirea termenului uzual în România. La noi consider că definiÈ›ia denaturată a termenului Muzica uÈ™oară îÈ™i atinge apogeul în anii '70-'80, fiind ajutat în mod deosebit prin promovarea Festivalului de muzică uÈ™oară Mamaia (înfiinÈ›at în 1963 È™i organizat anual pe Litoral). La noi, practic, nu se poate folosi uzual cuvântul Pop pentru a defini stilul modern de Muzică uÈ™oară, deoarece Muzica populară este termenul folosit în mod tradiÈ›ional pentru… Muzica tradiÈ›ională autohtonă, care la rândul ei a devenit denaturată în ultimele decenii prin instrumentaÈ›ia electrică introdusă în orchestraÈ›ii.

--- 

Margareta Pâslaru. În grădina bucuriilor (inspirată după o temă muzicală elenă)--- 

Nu s-a promovat ideea de a căuta o altă denumire pentru noul stil muzical agreat de public după anii '60. Nu s-a dorit introducerea unor termeni noi pentru a redefini stilurile muzicale autohtone pentru că piaÈ›a noastră a rămas izolată de restul lumii timp de aproape jumătate de secol. Cei care conduceau È›ara nu au agreat noile genuri muzicale (Rock È™i Pop) È™i nu au permis o evoluÈ›ie firească a muzicii Pop în acest sens în România, iar după 1989, cultura, educaÈ›ia È™i sănătatea au fost mereu verigile slabe ale sistemului financiar implementat de guvernele care È™i-au urmărit strict interesele personale. 

--- 

Astfel, întreg sistemul de categorisire prin termeni al genurilor muzicale moderne în limba română devine o muncă anevoioasă - fără soluÈ›ii care să fie acceptate de toată lumea implicată în domeniul muzical autothon. Problemele sunt perpetuate È™i în cadrul genului rock, cel mai la îndemână exemplu fiind modul în care termenul Indie (care înseamnă fără contract la o casă de discuri, indiferent de gen) este folosit de un grup de formaÈ›ii (preponderent din BucureÈ™ti) pentru a evita folosirea termenului corect de muzică rock alternativ (din motive care pe mine, ca È™i critic muzical, mă depășesc). 

--- 


Autor: RiCo

Foto: The Boston Pops Orchestra

--- 

Anii de comunism au dus la o perioadă de stagnare È™i izolare culturală, care a fost perpetuată în ultimul sfert de secol de lipsa de educaÈ›ie muzicală È™i lipsa implementării unei infrastructuri care să permită asimilarea, integrarea È™i dezvoltarea unei scene muzicale multilaterală È™i echidistantă. Guvernul nu a subvenÈ›ionat dezvoltarea culturii muzicale în rândul tineretului (printr-o deschidere spre genurile muzicale moderne prin sistemul Conservatorului) È™i nu a sprijinit dezvoltarea pârghiilor necesare pentru promovarea diversității genurilor muzicale la noi (printr-o reformă fiscală care să faciliteze dezvoltarea multilaterală culturală prin impozite scăzute pe produse culturale È™i implementarea legii de sponsorizare conform cu normele europene). Totul a fost lăsat pe mâna unor întreprinzători privaÈ›i, care nu sunt de condamnat pentru faptul că s-au orientat strict pe aspectul comercial al afacerii, în lipsa unor impozite preferenÈ›iale sau a unor subvenÈ›ii pentru dezvoltarea culturii româneÈ™ti pentru export din partea Statului.

Facebook Twitter MySpace  
 

Lasa un comentariu: (max. 1800 caractere)

Nume:   Antispam:  

Niciun comentariu!

Articole relative:

Skiffle
Skiffle...
Publicat in: 04.02.2015, Ora: 06:28AM
Work Songs
Work Songs...
Publicat in: 31.03.2014, Ora: 06:58AM
Spirituals / Negro spirituals (1740-1927)
Spirituals / Negro spirituals (1740-19...
Publicat in: 24.03.2014, Ora: 06:45AM
Ballad Opera (1728-1750)
Ballad Opera (1728-1750)...
Publicat in: 14.03.2014, Ora: 15:16PM
Hokum
Hokum...
Publicat in: 17.02.2014, Ora: 06:34AM
2020.MAR.25. B. Sala Palatului. ORCHESTRA LAUTARII BUCUREȘTIULUI
2020.MAR.25. B. Sala Palatului. ORCHES...
Publicat in: 18.03.2020, Ora: 06:33AM
André (Mamaia 1999)
André (Mamaia 1999)...
Publicat in: 02.02.2016, Ora: 08:44AM
NEW RELEASE. Harmonie Ensemble/New York. Music for Peter Gunn
NEW RELEASE. Harmonie Ensemble/New Yor...
Publicat in: 24.09.2014, Ora: 06:27AM
Robbie Williams. Swings Both Ways
Robbie Williams. Swings Both Ways...
Publicat in: 26.05.2014, Ora: 06:02AM
Edwardian musical comedy (1892-1917)
Edwardian musical comedy (1892-1917)...
Publicat in: 12.04.2014, Ora: 06:09AM
Acasa | Contact | Disclaimer | Blog | RSS Feed • CLICKZOOMBYTES © 2010-2024 • Revista De Muzica Online